Hovedseksjon

Standard for god undervisning

Standard for god undervisning er forventninger til hvordan lærerne skal undervise på Vahl skole. Standarden er utarbeidet på skolen i samarbeid mellom pedagogene og ledelsen.