Hovedseksjon

Tilbud fra Oslo musikk- og kulturskole

Les mer om tilbudene som gis barna på Vahl og Tøyen skole på Oslo musikk- og kulturskoles nettsider.

Under menyen finner du blant annet kulturstasjonene, derunder finner man Tøyen kulturstasjon med en nærmere beskrivelse av tilbudene som er tilgjengelige for barna.