Hovedseksjon

Nærmiljøteamet

Nærmiljøskole

Brian Aardahl Aas er ansatt som Fritidskoordinator. Han sørge for at både elever og foreldre får den støtten de trenger for å kunne melde på og delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Målet vil være at vi sammen sørger for at alle elevene har en fritidsaktivitet de kan gå til etter skolen. Brian vil underveis i skoleåret også arrangere ulike tilbud for elevene, samt påmeldingsdager der tilbyderne fra Nærmiljøet kommer til skolen for å informere om sine tilbud og bygge relasjon til familiene her.   

Samira Abdi Muuse er ansatt som Skole-Hjem koordinator. Hun skal sørge for at det er et tettere samarbeid mellom skolen og familiene. Dekke behovet for enklere hjelp til oversettelse og forståelse av informasjon som kommer fra skolen, samt å være en kontaktperson de kan kontakte om det er noe vil være Samira sin primæroppgave. I løpet av skoleåret vil det i tillegg være ulike seminarer, kurstilbud og annet i regi av Skole-hjem koordinator.

Stina Braathen Kløven er ansatt som biblioteklærer i en 100% stilling. Et mer bemannet bibliotek vil kunne tilby tettere oppfølging og et rolig rom for felleskap og læring. Tilbud om rolige aktiviteter og et mer fleksibelt bibliotektilbud vil gi barna mulighet til å låne bøker og oppleve felleskap rundt rolige aktiviteter for store og små. Dette vil kunne bidra til både leseglede, tilhørighet, samt utvikle språkkompetanse. Det er mange familier i skolens inntaksområde som ikke har bøker hjemme. Målet er at skolens bibliotek i større grad vil kunne dekke barnas behov for lån av bøker, veiledning i forbindelse med lån, rolige aktiviteter og glede for barna og et sted og møtes for store og små.  

Nærmiljøteamet ledes av Kristian Sether.