Bibliotek

Vahl skole har et hyggelig bibliotek i 4. etasje og alle elever får låne bøker her. Vi har mange fine bøker og et koselig rom man kan bruke til lesing, spill og hyggelig samvær. Biblioteket er åpent noen timer hver dag, bortsett fra fredager. 1., 2. og 3. trinn har lesestund på biblioteket. Foreldre er også hjertelig velkomne på besøk.

Vi er veldig glad i bøkene våre og ber foreldre/foresatte om hjelp til å ta vare på bøkene. Det betyr at de må behandles pent og leveres i tide.

Utlånsreglene er som følger:

1. trinn : 1 bok

2. – 4. trinn : 2 bøker

5. – 7. trinn : 3 bøker

Lånetiden er vanligvis en måned, men kan forlenges. Noen bøker vil vi ha kortere lånetid på, fordi populære bøker har venteliste.

Rutiner ved krav om erstatning:

Bøker som blir ødelagt eller blir borte, må erstattes. Da må man kjøpe inn den samme boken og levere den til biblioteket. Eller man kan kjøpe en lignende bok, hvis det ikke er mulig å få tak i den samme boken. Når helt nye bøker blir borte, er det spesielt viktig at vi får den samme boken tilbake.

* Biblioteket sender først purrebrev med eleven hjem.

* Hvis foreldrene mener boken er borte eller ødelagt, må biblioteket få beskjed.

* Biblioteket sender da et brev med krav om erstatningsbok.

* Boken må erstattes innen 2 uker.

Ta gjerne kontakt

Stina Braathen Kløven

Tlf 23243565

stina.kloven@osloskolen.no