Ordensregler

For å nå dette målet har skolen utarbeidet ordensregler som alle må følge.

Om ordensreglene

Ordensreglene er laget med utgangspunkt i forskrift om ordensregler i Oslo kommune vedtatt den 25.09.2012.

Skolens regler gjelder på skolen, i aktivitetsskolen, og på skoleveien.
Skoletid/AKS-tid er fra 07.30-16.30.

Brytes reglene, må den enkelte ta ansvar for konsekvensene det vil medføre.

Ulovlige forhold kan anmeldes politiet. I slike tilfeller orienteres elev og foresatte om forholdet.

Drawing of a city