Skolehelsetjenesten

Helsesesøster: Ruth Hage
E-post: ruth.hage@bgo.oslo.kommune.no
Treffetid: Alle dager 8.30-15, unntatt torsdager

Telefon: 48 16 98 72 

Elever, lærere og foresatte kan komme innom kontoret, ringe eller sende mail om det er noe dere vil snakke om. Velkommen!

Lege: Dag Otto Kleppe

Treffetid: Tirsdager etter avtale

 

Fysioterapeut: Alexandra Sæle Sæbø

E-post: alexandra.sabo@bgo.oslo.kommune

Treffetid: Mandager 10-15

 

Psykolog: Magdalena Kunkeova

Tilstede: Onsdager etter avtale

 

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen.

Trivsel på skolen er en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære,

og er viktig for å kunne mestre utfordringer i skolehverdagen. Opplevelse av mestring

styrker barns selvtillit og psykiske helse.

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

 

Skolehelsetjenesten jobber tverrfaglig, og samarbeider med flere instanser i bydelen.

Ved behov kan det henvises videre til skolelege, fastlege, tannlege eller

spesialisthelsetjenesten.

I skolen deltar vi i møter med rådgiver, sosiallærer og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

 

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

 

Program

* 1.trinn: Helseundersøkelse sammen med foresatte.

Det blir tatt hørsel- og synskontroll,

høyde og vekt. Samtale med helsesøster. Henvisning til skolelege etter behov.

* 2.trinn: DTP-IPV vaksine (difteri,stivkrampe, kikhoste og polio)

* 3.trinn: Samtale i grupper om klassemiljø, kost, aktivitet og vennskap.

I tillegg foretas det høydemåling og vektmåling individuelt.

* 5.trinn: Samtalegrupper om pubertet, kosthold og helse.

* 6.trinn: MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).

* 7.trinn: HPV vaksine (livmorhalskreft) til jenter.

* 1. - 7.trinn: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og

etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

 

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø, mobbing, kosthold, livsstil.

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid!

 

Les mer om skolehelsetjenesten i Osloskolen på Oslo kommunes nettsider.