Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten jobber tverrfaglig, og samarbeider med flere instanser i bydelen. Ved behov kan det henvises videre til skolelege, fastlege, tannlege eller spesialisthelsetjenesten.

I skolen deltar vi i møter med rådgiver, sosiallærer og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Helseykepleier: Ruth Hage

Treffetid: Alle dager 8.30-15
E-post: 
ruth.hage@bgo.oslo.kommune.no

Telefon: 48 16 98 72 

Elever, lærere og foresatte kan komme innom kontoret, ringe eller sende mail om det er noe dere vil snakke om. Velkommen!

Fysioterapeut: Susanne Larsen Brunvand

E-post: susannelarsen.brunvand@bgo.oslo.kommune.no

Treffetid: Mandager 8.30-15

Tlf: 48 16 98 22

 

Lege: Dag Otto Kleppe
Treffetid: Tirsdager etter avtale

Program

* 1.trinn: Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt hørsel- og synskontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesøster og lege.

* 2.trinn: DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)

* 3.trinn: Kosthold og aktivitet. I tillegg foretas det høydemåling og vektmåling individuelt.

* 5.trinn: Samtalegrupper om pubertet, kosthold og helse.

* 6.trinn: MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).

* 7.trinn: HPV vaksine (livmorhalskreft)

* 1. - 7.trinn: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere.

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid!

 

 

Les mer om skolehelsetjenesten i Osloskolen på Oslo kommunes nettsider.