Skolehelsetjenesten

Helsesesøster: Elin Halleland
E-post: elin.halleland@bgo.oslo.kommune.no
Treffetid: Mandag–fredag kl. 08.00–15.00

Lege: Foreløpig ambulerende
Treffetid: Tilstede etter avtale

Fysioterapeut: Stine Eie Nilsen
E-post: stine.nilsen@bgo.oslo.kommune.no
Treffetid: Tilstede etter avtale

Les mer om skolehelsetjenesten i Osloskolen på Oslo kommunes nettsider. 

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Trivsel på skolen er en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og er viktig for å kunne mestre utfordringer i skolehverdagen. Opplevelse av mestring styrker barns selvtillit og psykiske helse.

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolehelsetjenesten jobber tverrfaglig, og samarbeider med flere instanser i bydelen. Ved behov kan det henvises videre til skolelege, fastlege, tannlege eller spesialisthelsetjenesten. I skolen deltar vi i møter med rådgiver, sosiallærer og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Program

 • 1. trinn: Helseundersøkelse sammen med foresatte.
  • Det blir tatt hørsel- og synskontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesøster. Henvisning til skolelege etter behov.
 • 2. trinn: DTP-IPV vaksine (difteri,stivkrampe, kikhoste og polio)
 • 3.  trinn: Samtale i grupper om klassemiljø, kost, aktivitet og vennskap.
  • I tillegg foretas det høydemåling og vektmåling individuelt.
 • 5. trinn: Samtalegrupper om pubertet, kosthold og helse.
 • 6. trinn: MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).
 • 7. trinn: HPV vaksine (livmorhalskreft) til jenter.
 • 1.–7. trinn: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø, mobbing, kosthold, livsstil.

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid!