Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten jobber tverrfaglig, og samarbeider med flere instanser i bydelen. Ved behov kan det henvises videre til skolelege, fastlege, tannlege eller spesialisthelsetjenesten.

I skolen deltar vi i møter med rådgiver, sosiallærer og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Helsesykepleier: 

Ruth Hage 

Tlf.: 48169872 
E-post:
ruth.hage@bgo.oslo.kommune.no 
Ulik uke: mandag, tirsdag og onsdag 
Lik uke: tirsdag og onsdag 

Ellen Danielsen Engfeldt 
Tlf.: 90237184 
E-post: ellen.engfeldt@bgo.oslo.kommune.no 
Mandag og torsdag

Fysioterapeut:  
Susanne Larsen Brunvand
Tlf.: 48169822 
E-post: susannelarsen.brunvand@bgo.oslo.kommune.no
Onsdager

Lege: Dag Otto Kleppe 
Treffetid: Tirsdager etter avtale 

Program

* 1.trinn: Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt hørsel- og synskontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesøster og lege.

* 2.trinn: DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)

* 3.trinn: Kosthold og aktivitet. I tillegg foretas det høydemåling og vektmåling individuelt.

* 5.trinn: Samtalegrupper om pubertet, kosthold og helse.

* 6.trinn: MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).

* 7.trinn: HPV vaksine (livmorhalskreft)

* 1. - 7.trinn: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere.

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid!

 

 

Les mer om skolehelsetjenesten i Osloskolen på Oslo kommunes nettsider.