Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Hva er formålet med skolemiljøutvalget? Informasjon fra Udir.

  • øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet 
  • gi råd til skolen om skolemiljøet, men kan ikke fatte bindende vedtak 
  • be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale miljøet
  • Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg etter opplæringsloven kapittel 11. 

Hvilke oppgaver har skolemiljøutvalget? 

  • holde seg orientert om og gi råd til skolen om det fysiske og psykososiale miljøet 
  • gi skolen forslag til tiltak hvis utvalget ønsker at forholdene skal bli bedre 

I SMU sitter to elevrepresentanter, to foreldrerepresentanter, en politisk representant og en representant fra skolens ansatte. En fra ledelsen møter også.