Hovedseksjon

Lån og leie av lokaler ved Vahl skole

Vahl skole

Vahl skole låner ut lokaler til frivillige organisasjoner til barn og unge under 25 år og andre aktører. Vi har utlån for hele skoleåret, for halve skoleåret, samt for enkeltstående arrangementer.

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:

  • Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved skolen.
  • Lokal- eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
  • Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder.
  • Opplysningsorganisasjoner som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Øvrige frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne lokaler mot dekning av driftsutgifter.

Skolen har følgende lokaler til utlån:

  • Gymsal
  • Musikkrom
  • Tekstilrom
  • Skolekjøkken m/spiserom
  • Klubbrom
  • AKS-baserom

Lån av skolens lokaler er fra kl. 17.00 til kl. 21.30 alle hverdager. Det er ikke utlån i skolens ferier og fridager eller når skolen har egne arrangementer.

Skolen har ikke utlån til overnatting og/eller loppemarked!  

 

Søknadsfrist 1. juni og 1. november:

Semesterlån må søkes om i avsatte søknadsperioder. Søknadsperioden for lån som skal gjelde hele skoleåret eller bare høstsemesteret er 1. mai til 1. juni. Søknadsperioden for lån som gjelder bare vårsemesteret er 1. november til 30. november.

Skolen låner ut restkapasitet fortløpende gjennom hele skoleåret. Muligheten for å søke om lån av slik restkapasitet er stengt i søknadsperiodene for semesterlån

Svar på søknader om semesterlån kan forventes tre uker etter søknadsfrist.

 

For å søke om lån av skolens lokaler, trykk på linken til bookingløsningen,  som må brukes for søknad om semesterleie:

https://booking.oslo.kommune.no/sted/96452dc4-d14d-442c-b1f3-8020ed1eea0d

Søknad om lån av lokaler til enkeltstående arrangementer gjøres på skjema som du finner her: Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Oslo kommunes nettsider

 

Har du spørsmål kontakt oss:
Grete Wahlmann
Administrasjonsleder
grete.wahlmann@osloskolen.no