Strategisk plan

Strategisk plan utarbeides for hvert kalenderår.

Strategisk plan skal gjenspeile skolens prioriterte satsingsområder.