Hovedseksjon

Strategisk plan

På Vahl skole har nesten alle elevene minoritetsspråklig bakgrunn. Det gjør at skolen har et stort fokus på å utvikle elevenes norskspråklige ferdigheter. For å nå skolens oppsatte mål, så jobber vi systematisk for å stimulere elevene til engasjement og språklig aktivitet. Det gjøres gjennom samtale for læring i alle fag. 

For at elevene skal lære, så er det viktig at de trives. Trivsel og trygghet står i sentrum. Vahl skole har stort fokus på god kommunikasjon og at alle voksne på skolen bygger gode tillitsrelasjoner til alle barna. Skolen skal være en arena for trygghet og trivsel for alle!