Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådets hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Vahl skole består av 8 faste representanter i tillegg til vararepresentanter. Det er 1 fast representant fra hver klasse på 4.-7. trinn og V-klassen, i tillegg har en av skolens ansatte ansvar for møteledelse og oppfølging av elevrådet (Stina Braathen Kløven).

Elevrådsrepresentantene er valgt etter avstemning i klassene og er med i ett år av gangen. Klassene har også vararepresentanter som deltar ved sykdom. 1., 2. og 3. trinn kan diskutere saker i klassene sine og sende de til elevrådet.

Vi har møter en gang i måneden på skolebiblioteket.

Kontaktperson: Stina Braathen Kløven stina.kloven@osloskolen.no

Elevrådsmøter