Vår profil

Vahl skole er en 1-7 skole med ca. 300 elever og 50 ansatte.

Skolen er flerkulturell, og vi ønsker at dette skal være en ressurs i opplæringen og

oppdragelsen av barna. Skolens største satsingsområder er lesing og regning. Vi jobber systematisk

med leseopplæringen gjennom skolens lokalt utarbeidete leseplan. Skolen utarbeider og

implementerer også en regneplan skoleåret 2015/2016.

Trivselsarbeid står sentralt. Ulike trivselstiltak som aktivitetsgrupper etter skoletid, tett samarbeid med

foresatte, og jevnlige trivselsundersøkelser blant elever på alle trinn skal være med på å gjøre skolen

til en positiv arena for barn og voksne. Et av våre satsingsområder er også å få høy deltakelse i

aktivitetsskolen med et bredest mulig lærings- og aktivitetstilbud.