Hovedseksjon

Vår profil

Skolegård

En av Vahls særegenheter er at det er veldig mange språk representert på huset – vi er et vakkert lappeteppe av mennesker med røtter over hele kloden!

På Vahl skole har vi fokus på læring gjennom hele skoledagen. Ansatte ser det beste i hver og en elev, og som jobber for at alle skal nå sitt faglige og sosiale potensiale. Vi er opptatt av et godt skole-hjem-samarbeid og vi ønsker også tett samarbeid med bydel og frivillighet for å legge til rette for gjennomgående gode dager for alle barna som går på skolen vår. På Vahl skole blir man sett for den man er. Vi har plass til alle og jobber hver dag for at hver og en føler mestring og glede i et positivt fellesskap!

På Vahl jobber vi helhetlig etter en periodeplan med seks overordnede tema: "Vahls verden", "Du er ikke alene", "Vi og verden", "Gjør drømmer til virkelighet", "Sant eller usant"og "Bruk hodet, vi har bare en klode". Vi jobber tverrfaglig med temaene, og skaper gjennom arbeidet vi-følelse, refleksjon og læring. Samtidig jobber vi hver dag med å utvikle elevenes grunnleggende lese-, skrive-, regne-, og muntlige ferdigheter. Vi vektlegger tilpasset opplæring, og læringsbrett til alle elever, samt et godt utrustet skolebibliotek gjør at elevene kan være aktive i eget læringsarbeid. Elevene skal utvikle seg hver dag både faglig og sosialt slik at de har en solid grunnmur på veien inn i voksenlivet.

Elevenes trivsel på skolen står sentralt hos oss. Vi er opptatt av god kommunikasjon og å bygge
støttende relasjoner mellom ansatte og elever. Fokus på verdier gjennom hele skoleåret, systematisk innarbeiding av fellesskapsleker, tett samarbeid med foresatte, elevsamtaler og trivselsundersøkelse blant elever på alle trinn skal være med på å gjøre skolen til en positiv arena for barn og voksne.

På aktivitetsskolen samarbeider vi med ulike aktører for å gi elevene gode opplevelser på ulike arenaer. Videre prioriterer vi trivsel, omsorg, lek og læringsstøttende aktiviteter. Elevene på Vahl kan også være med i skolekoret "Tutti" som organiseres av KIGO.

Vahl skole er skolen med et pulserende varmt storbyhjerte som har plass til alle.