Administrasjonen

Rektor: 
Janne Thon Rehn
Mobil: 906 40 578

Ass.rektor:
Gro V. Velle
Mobil: 988 89 910

Administrasjonsleder:
Grete Wahlmann                
Telefon: 23243502
E-post:
grete.wahlmann@osloskolen.no

Førstesekretær:
Heidi Irene Bredesen      
Telefon: 23243500
E-post:
heidi.bredesen@osloskolen.no