Hovedseksjon

Vahlplanen

Solsikker

De seks periodene er skoleåret 2021-2022:

  1. Vahls verden
  2. Du er ikke alene
  3. Vi og verden
  4. Gjør drømmer til virkelighet
  5. Sant eller usant
  6. Bruk hodet, vi har bare en klode