Hovedseksjon

Ulike aktiviteter på AKS

Programmering: 4. trinn lærer enkel programmering i Scratch

Formingsaktiviteter: Vi har ulike formingsaktiviteter i AKS-tiden. Det klippes og limes, perles og tegnes.

Lesestund: I AKS har vi også lesestunder hvor barna leser selv eller blir lest for av voksne

Spill og andre aktiviteter: Vi spille brettspill, leker både ute og inne, lager mat med mer

Vi samarbeider også med andre som KIGO og Sterling/Tøyen sportsklubb.