Våre baser

Base 1: Alle barn på 1.trinn tilhører base 1, baseleder er Joanna Kristiansen.

Base 2: Alle barn på 2.-4.trinn tilhører base 2, baseleder er Jane Hansen.

Base 3: Alle barn tilhørende V-klassen(byomfattende spesialgruppe) tilhører base 3, baseleder Amina Zahoor.