Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

 

DS møtebok          Driftsstyrerepresentanter

Sara Tohin- leder/ foreldrerepresentant

Omar Ikelane - nestleder/ foreldrerepresentant

Berit Jagmann - politisk representant

Sarah L. Safavifard - politisk representant

Ingibjørg K. Jonsdottir- politisk representant

Mette Brodal - ansattrepresentant

Hanna Giertsen Bull - ansattrepresentant

Pål Nesse - rektor

Drawing of a city