Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

 

Medlemmer av driftsstyret ved Vahl skole:

Leder: 
Farhiya Wactan - bilan42@hotmail.com

Nestleder:
Hayat Xawokiin Ibrahim: Mizzhayat@hotmail.com

Medlemmer:
Berit Jagmann (pol): berit@advokatjagmann.no
Mats Kvaløy- Bjørbekk (pol): matskbk@gmail.com
Sarah Lilleberg Safavifard (pol): sarah@su.no
Thor Berge (p): thor.berge@osloskolen.no
Frode Langevold (p): frode.langevold@osloskolen.no

Rektor: Jan.ljoner@ude.oslo.kommune.no 

Sekretær: Gro V. Velle:
gro.villumstad.velle@ude.oslo.kommune.no

 

DS møtebok