Hovedseksjon

Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

 

Medlemmer av driftsstyret ved Vahl skole:

Leder: 
Amal Abdilaahi Elmi (foreldrerepresentant) - idil026@hotmail.com 

Medlemmer:
Amira Zantouti (foreldrerepresentant) - amira.zantouti@hotmail.com 
Berit Jagmann (politisk representant): berit@advokatjagmann.no
Stian Amadeus Antonsen: stianamadeus@gmail.com 
Mats Kvaløy- Bjørbekk (politisk representant): Mats.Kvaloy-Bjorbekk@fagforbundet.no 
Håkon Eskil Erlandsen (ansattrepresentant): hakon.erlandsen@osloskolen.no 
Kristian Sther (ansattrepresentant): kristian.sether@osloskolen.no 

Rektor: Janne Thon Rehn: janne.rehn@ude.oslo.kommune.no 

Sekretær: Gro V. Velle:
gro.villumstad.velle@ude.oslo.kommune.no

 

DS møtebok