Hovedseksjon

V-klassens tilbud

Spesialklasse

V-klassen

Vahl skoles V-klasse er et byomfattende helhetlig spesialpedagogisk undervisningstilbud for elever med psykisk utviklingshemning fra 1.-7.trinn. Gruppen består av 8 elever, og har egen base med klasserom, kjøkken og grupperom.

Det er sentralt opptak ved Utdanningsetaten med søknadsfrist 1.12

Vi ønsker at alle elevene i V-klassen skal få utvikle seg best mulig ut fra sine forutsetninger. Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP). Denne er utarbeidet på grunnlag av sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Undervisningen foregår en til en, og/ eller i små grupper. V-klassen fokuserer på den enkelte elevs behov, mestring- og utviklingsmuligheter. Vi er opptatt av at skoledagen skal være tydelig og forutsigbar. For å oppnå dette bruker vi bl.a dagsplaner, arbeidssystemer og fysisk tilrettelegging tilpasset hver enkelt elev.

ADL-ferdigheter:

Vi har fokus på at elevene skal bli mest mulig selvstendige i dagligdagse gjøremål. Derfor er opplæring og trening i ADL-ferdigheter sentralt i undervisningen i V-klassen.

Metoder:

Stenbråtenmetoden i leseopplæringen

Tegn-til-tale

Fast turdag

 

Aktivitetsskolen:

Elevene har tilbud på skolens AKS.