FAU

                            

                                Innkallinger          Referater          Medlemmer

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) på Vahl skole.

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Valgordninger

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av foreldrekontakter og representanter til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det  er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget. Retningslinjer for valgordningen bør være skriftlige og inngå i vedtektene for FAU.

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Les mer om Foreldreutvalget for grunnopplæringen og hjem-skole-samarbeid på www.fug.no

 

 

FAU medlemmer

 og klassekontakter    2018    

FAU-leder: Omar Ikelane, epost: omar.ikelane@gmail.com         

Asad Mohamoud                                                                                                           

Khadro Abdi

Mohamed Aliyow                                                                                                        

Abdirizak Bashir Hussein                                                                           

Amal Elmi                                                                                                                        

Tarek Ayari                                                                                                                     

Suldano Abdullahi

Ramadan Sulejman

Sara Bashir

Amal Abdi Araale                                                                                                         

Aawo Mahamud

Farhia Warsame Abdi                                                                   

Rachida Aghbal

Shema Hadi Abdulzahra                                                                                             

Azer Iqbal

Hani Mohammed Ali                                     

Shamso Amir Ahmed

Ubah Said Abdurahman

Samira Bendriss             

Faademo Osman Suudi                

Omar Ikelane                   

Kowsar Ismail   

Shabæaan Mohamed Hussein

Suad ali Yusuf  

Nazia Rana

Samina                                                                                                                              

Mohamed Hassan Ahmed          

Fartuun Abdi Yusuf        

Amal Elmi                                                                                                                       

Ubah Salah                                                                                                                     

Hani Mohammed Ali

Fowsiya Abdullahi Mahamed  

Afaf Auda Aisa

Mohamed Ali Osman  

Karen Eliassen

Mostafa Boukraa                                                                         

Farhiya Abdullahi Wacdan

Suldano Mohamed Abdullahi  

Farhia Mohammed Mahamoud                                                                            

Ishrat Siddique                              

Razak Al-Rahammy

Drawing of a city