Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Målet er å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse og å forebygge sykdom og skade.

Helsesykepleier på Vahl skole for 1.trinn: 

Ruth Ann Helen Hage

Ruth.hage@bga.oslo.kommune.no
Tilgjengelig mandag–torsdag kl. 8.30–15.00

Helsesykepleier har kontor i administrasjonsbygget i 1. etasje.

Program 1. trinn:

Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt syn og hørsel-kontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesykepleier. Tilbud om skolelege.

 

Oppgaver: 

Skolehelsetjenesten samarbeider med foreldre, lærere og annen nødvendig spesialisthelsetjeneste for å hjelpe den enkelte på best mulig måte. Ved behov kan det henvises videre til skolelege, fastlege, fysioterapeut, tannlege eller psykolog. Alle er velkomne til å ta kontakt ved å komme innom kontoret på skolen eller ta kontakt per telefon eller mail.

Helsesykepleier kan delta i møter med skolen, undervisningsinspektør, sosiallærer og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være psykologisk førstehjelp, mobbing, nettvett, jente-/guttegrupper.

For mer informasjon om skolehelsetjenesten, se Oslo kommunes nettsider