Hjertetelefon

Illustrasjonsfoto

Du kan også ringe til:

 • Kors på halsen (Røde kors): 800 33 321
 • Mental helse: 116 123
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40
 • Alarmtelefonen: 116 111
 • Barnevernsvakten i Oslo: 404 27 777
 • Chat:
  korspåhalsen.no
  mentalhelseungdom.no
  116111.no (Alarmtelefonen)
Hjertetelefon