Skolens historie

Skolen ble etablert i 1897 som Vahlsgadens folkeskole på Rudolf Nilsens plass, som da het Vahls plass. I 1922 flyttet skolen til Herslebs gate 20b under navnet Hersleb skole. Det gamle bygget ble da overtatt av Vahl høiere almennskole, senere kalt Vahl videregående skole. Den videregående skolen var i drift til 1983. Etter dette ble skolebygget blant annet brukt som opplæringssenter for Akershus fylkeskommune, og som møtested for den muslimske menigheten World Islamic Mission.

I 1997 ble skolen gjenåpnet som grunnskole.

I den gamle rektorboligen har Sportsklubben Sterling sitt klubblokale.

Kort om skolen

  • 1897: Etablert som folkeskole.
  • 1922-1983: Høyere allmennskole, senere kalt Vahl videregående skole.
  • 1983-: Opplæringssenter for Akershus fylkeskommune
  • 1997: Gjenåpnet som grunnskole
Drawing of a city