Hovedseksjon

Velkommen til nytt skoleår

førskolebilde

Elever på 2. – 7.trinn + V-kl har skoledag fra 08.30 til 13.30 første skoledag. Timeplaner deles ut første skoledag og følges fra 17.8.21.

 
Aktivitetsskolen (AKS)

AKS åpner kl. 0730 og holder åpent fram til kl. 1630. Åpningstidene kan endres på kort varsel dersom det blir innskjerping av krav til smittevern.
Første skoledag er skolestarterne på 1. trinn velkomne til AKS fra kl. 1200.

Vi minner om at det er tilbud om gratis kjernetid (12 timer i uka) i AKS for alle elever på 1.-4. trinn. Ta kontakt med AKS hvis du ønsker plass.

AKS er stengt torsdag 12. og fredag 13. august på grunn av planleggingsdager.


Smittevern på grønt nivå

Skolene i Oslo skal starte opp på Grønt nivå. Grønt nivå betyr at elevene kan gå i sine vanlige klasser, og det er mulig med samarbeid og lek på tvers av grupper og klassetrinn. Vi kan også ha felles pauser.

Skoledagen vil for de fleste virke så godt som helt normal, selv om enkelte smitteverntiltak videreføres.

Regler som gjelder
• Syke barn må være hjemme
• God hygiene
• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
• Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag


Oppmøte på morgenene

Vi fortsetter med faste oppmøtesteder på morgenen.  Lærerne møter eleven ute på faste plasser. Foresatte må derfor levere barna ute, og de kan ikke bli med inn i skolebyggene. Første skoledag kan foresatte på 1. og 2 . trinn følge elevene inn.

Vi gleder oss til å se dere alle sammen!