Hovedseksjon

Solsikkegruppa for skolestartere på Vahl skole

Blomst nærmiljøskole

Det blir fire ettermiddager fra 17.00-18.30 med lek og aktiviteter, både barna og foresatte skal være med. Vi skal bli kjent, leke og gjøre aktiviteter sammen.

Datoene er:
7. februar: Sang og lek
28. mars: Spill og lek
18. april: Sokkeverksted og dans
4. mai: Bibliotek og info om AKS
2.juni (Førskoledag fra 10.00-12.00)

Ta kontakt med mari.mangerud@osloskolen.no hvis du har spørsmål.