Endring/oppsigelse av plass på AKS

AKS

Oslo kommune har innført nytt faktureringssystem for aktivitetsskolen. Heretter skal alle søknader, endringer og oppsigelser gjøres av foresatte selv på "Min side" . https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/minside/