FAU møte

FAU

FAU-møte Vahl skole

Det innkalles til møte for FAUere og varamedlemmer på Vahl skole

Torsdag 19. oktober kl.17.15-18.30 

på personalrommet i 4.etasje.

Følgende er på agendaen

  • Sak 10/17 Informasjon Junior G- v/ Marit Bredesen
  • Sak 11/17 Sportsklubben Sterling informerer
  • Sak 12/17 Natteravnene
  • Sak 13/17 Oppgradering av lekeapparater i skolegården
  • Sak 14/17 Stedsanalyse Grønland
  • Sak 15/17 Vahl skole 20 år.
  • Sak 16/17 Valg av vararepresentanter til driftsstyret
  • Sak 17/17 Eventuelt

 

Pål Nesse                                                        Jan- L. Larsen

Rektor                                                            Inspektør