Gratis kjernetid i Aktivitetsskolen

Dersom man i tillegg ønsker at barna skal gå på morgenoppmøte (fra kl. 07.30–08.15) eller ha plass i AKS frem til 16.30 må man betale for denne tiden. Hvor mye den enkelte skal betale dersom man ønsker fulldagsplass beregnes ut fra familiens inntekt.